Författararkiv: Samuel Kazen Orrefur

Objektivitet är utbildningsväsendets värsta fiende!

Det viktigaste elever bör få med sig från skolan är ett kritiskt förhållningssätt till tillvaron och ett starkt engagemang för olika frågor och ämnesområden. Det kräver att utbildningsväsendet anpassar sig till verkligheten, förkastar objektivitetstanken och låter eleverna möta olika lärare med olika åsikter som uttrycks tydligt under lektionstimmarna. Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | 2 kommentarer

Skolans struktur förmedlar konservativa värden!

Det är inte innehållet som förmedlar värden utan formen. Det spelar ingen roll hur mycket skolan pratar om demokrati, elevinflytande och kunskap om inte formen förmedlar demokratiska värden, skapar öppenhet samt förmedlar en positiv attityd till egna initiativ och lärande. … Läs mer

Publicerat i Skolan | 1 kommentar

Allmänbildningens tid är över!

Allmänbildningstanken är en rest från dåtiden när internet saknades och böcker var dyra. Förr i tiden var information en eftertraktad bristvara socialdemokratin och folkrörelserna arbetade hårt för att ge till hela folket. På den gamla tiden var allmänbildning grunden för … Läs mer

Publicerat i Skolan | 2 kommentarer

Skolans kunskapssyn är felaktig!

Vi har en skolminister som dumförklarar drygt hundra pedagogiska professorer och förklarat att svensk pedagogisk forskning inte ”håller måttet”. Varför har tidigare regeringar misslyckats och varför är Björklunds politik en katastrof? Svaret är: ingen har förstått det här med kunskap. Läs mer

Publicerat i Skolan | 2 kommentarer

Mitt 1:a maj tal (kortfattad omvärldsanalys)

Demonstranter, partivänner, SSU:are! Vi har samlats för att fira 1:a maj tillsammans. Idag ska vi fira den välfärdsstat vi byggt, vår framgångsrika Sigtuna kommun och den starka demokratiska folkrörelse vi alla är en del av. Men vi har också samlats … Läs mer

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Mänsklighetens framtid

Mänskligheten har under sin långa utvecklingshistoria formats av samma evolutionära principer som andra djurarter. I alla ekologiska system uppkommer naturligt en jämvikt där olika djurarter och växter anpassar sig till varandra. Ett ekologiskt system har en mängd självreglerande mekanismer för … Läs mer

Publicerat i Filosofi | Lämna en kommentar

Riktiga jobb ska vara meningsfulla!

En av fyra unga är arbetslösa. Sverige är ett av de länder i Europa med högst ungdomsarbetslöshet. Det är oacceptabelt. Men vad ska vi göra åt det? Hur ska vi lösa den övergripande arbetslösheten i Sverige på ett långsiktigt hållbart … Läs mer

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Äganderätten kan inte lösa miljöproblemen!

En vanlig utbredd nyliberal myt är att en stärkt äganderätt skulle kunna lösa miljöproblemen. Resonemanget lyder: ingen vill se sin egendom förstörd. Stärker man ägarens rättigheter och kontroll över sin egendom kommer ägaren se till att ingen annan förstör egendomen. … Läs mer

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar