Konstruktiv konfliktlösning

Sverige har inget hållbart arbete mot mobbning. Enligt organsiationen Friends trakasseras dagligen ca 50 000 barn i Sveriges skolor. Det är oacceptabelt! Men vad ska vi göra?

Istället för att skriva mina två B-uppsatser som jag borde har jag  precis sammanställt och utvecklat ett material för att arbeta med mobbning och konfliktlösning i Skolan. Vad tycks? Hjälp mig gärna att läsa igenom utkasten och kom med kommentarer!

Skolverket har konstaterat att inga av de metoder som tillämpas i Sverige är tillfredsställande, de flesta kan snarare förvärra än förbättra mobbning. Skolverket har dock missat att utvärdera en internationellt mycket framgångsrik metod som dessutom kommer från i Sverige: The Method of Shared Concern (SCm). Jag har försökt sammanställa de bästa bitarna och utveckla ett helhetsmaterial för att förebygga konflikter, upptäcka dold mobbning, behandla mobbning, arbeta med skolans värdegrund, hålla klassrumsdiskussioner och lektioner samt träna konfliktlösning i rollspel.

Sammanfattning:
http://www.cogitate.se/dokument/samanfattning_SCm_utkast_v1.pdf

Grundhäfte:
http://www.cogitate.se/dokument/kreativ_konfliktlosning_utkast_v4.pdf

Arbetsmaterial:
http://www.cogitate.se/dokument/tema_konfliktlosning.pdf

Vill du testa en kreativ, positiv metod för att lösa konflikter som fokuserar på konstruktiva lösningar istället för att gräva efter skuld? Är du skolledare och vill hitta en effektiv, evidensbaserad strategi för att långsiktigt arbeta med skolans värdegrund samt förebygga, upptäcka och behandla dold mobbning?

The Method of Shared Concern (SCm) har utvecklats av Anatol Pikas, docent i pedagogisk psykologi och är det enda program för att behandla mobbning som enbart har positiva effekter vid långsiktig, konsekvent tillämpning. SCm har under många år tillämpats med stor framgång i bland annat England, Spanien, Finland och Australien. På grund av sin effektivitet håller metoden på att bli alltmer populär världen över. Just nu tillämpas den i större skala i Nya Zeeland, Malaysia, USA, Tyskland, Canada, Estland och förhoppningsvis snart även i Sverige.

I England betygsatte lärare på 155 skolor metoden från 1 till 5 där 1 var ”not at all satisfied” och 5 ”extremely satisfied”. Medelbetyget blev 3.9 vilket är väl över genomsnittet. En studie på metodens effektivitet i England visade att ca 3/4 av de behandlade mobbningsfallen löses. När metodens förhållningssätt integreras på djupet ger nästan alla behandlade fall positiva resultat; ett exempel är en studie i Skottland där metoden löste 34 av 38 behandlade mobbningsfall. I Australien har personalen rapporterat frekvenser på 85-100 % lyckade behandlingar.

Utöver evidens från praktisk tillämpning stödjer kognitionsvetenskaplig och pedagogisk forskning kring motivation metodens samtliga principer. Kärnan i SCm är att inte leta efter skuld utan betrakta mobbning som en asymmetrisk konflikt mellan två parter där fokus läggs på att hitta gemensamma lösningar båda sidor kan godta. Läraren agerar neutral medlare, som i ett konstruktivt samtal med båda sidor utnyttjar barnens kreativitet och inre motivation till att skapa starka och hållbara överenskommelser.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *