Brevväxling med programkommissionen: ”Hållbar tillväxt?”

Det är hög tid att ta tag i miljöfrågorna och ifrågasätta samhällets tillväxtfanatism. Det nya modeordet som används av allt fler politiker är ”hållbar tillväxt”. Men vad betyder det egentligen? Är det överhuvudtaget möjligt att ha ekonomisk tillväxt i ett hållbart samhälle?

I följande mailkonversation har jag försökt ta reda på vad Socialdemokraternas programkommission menar med begreppet i förslaget till nytt partiprogram samt försökt få dem att skriva om förslaget så resonemangen blir tydliga, logiska och konsekventa.

Hej!

”Hållbar tillväxt”!? Exakt vad betyder det? Tillväxt definieras som ökad produktion av varor och tjänster. Exakt hur ska ett hållbart ökande av vår konsumtion och produktion gå till? Med ökad konsumtion och produktion kommer jordens resurser ta slut förr eller senare. Hållbarhet handlar om jämvikt, inte om exponentiell ökning. Begreppet ”hållbar tillväxt” står i motsättning till grundläggande fysikaliska energiprinciper. Antingen tar vi bort detta begrepp ur det nya partiprogrammet eller också lägger vi till ett ordentligt stycke som tydligt och klart förklarar hur ekvationen är tänkt att gå ihop.

Vill vi vara ett modernt parti som verkligen tar tag i framtidens utmaningar föreslår jag att vi tar bort begreppet ”hållbar tillväxt” och dessutom lägger till David Lundqvists utmärkta ändringsförslag som jag och många andra stödjer till fullo, jag bifogar dessa.

Mvh

Samuel Kazen Orrefur, aktiv medlem i SAP och SSU.

Programkommissionen svarade följande:

Hej,

tack för dina synpunkter! Det finns inget som säger att tillväxt och produktion i sig måste vara ohållbar. Idag är den det, men det betyder inte att den alltid kommer att vara det!

mvh
Marika

Jag svarade då följande:

Hej Marika!

Tack för ditt svar. Du har helt rätt i att produktion i sig inte behöver vara något ohållbart. Vi kan och bör ställa om till en hållbar konsumtion och produktion. Vad som däremot är fullständigt ohållbart är den STÄNDIGA ÖKNINGEN av produktion och konsumtion som tillväxt innebär. Samtliga bärkraftiga ekosystem och samhällsformer som överlevt genom historien fram till våra dagar kännetecknas av jämvikt, inte av exponentiell ökning. Vad menar du med att tillväxt inte alltid kommer att var ohållbart? Hur kan exponentiell ökning av någonting bli en hållbar princip för ett samhälle? Förklara hur programkommissionen tänkt sig att ”Hållbar tillväxt” ska vara möjlig på sikt, eller var god ta bort begreppet i den reviderade versionen av förslaget på nytt partiprogram.

Jag skickar en kopia av detta mail till ett antal andra då det är en oerhört viktig fråga för vår framtid. Jag ser fram emot ett bra svar.

Mvh
Samuel

Programkommissionen svarade då:

Hej,

en ökning är inte per definition ohållbar. Det beror ju helt på vad det är som ökas. En ökning av sådant som förstör klimat och miljö är naturligtvis inte hållbar i längden, men det finns inget som säger att tillväxt alltid måste bygga på klimat- och miljöförstörande faktorer. Produktion och konsumtion som inte förstör miljön kan öka utan att detta nödvändigtvis är ohållbart.

mvh
Marika

Mitt svar:

Hej igen!

Du har helt rätt i att ökning per definition inte är ohållbart, vi kan mycket väl bygga ett hållbart samhälle där vissa aktiviteter ökar i takt med att andra minskar. Frågan gäller dock inte sådan lokal, tillfällig ökning av enskilda sektorer utan ökning av BNP. Mer specifikt årlig tillväxt av BNP på x procent, dvs en exponentiell ökningav samhällets totala produktion och konsumtion.

För att tillväxt i denna bemärkelse (ökning av BNP med x % årligen) ska vara möjlig på sikt räcker det inte med att själva tillverknings- och konsumtionsprocessen inte direkt förgiftar/skadar/förstör ekosystemen. Det som produceras och konsumeras måste uppfylla ett strängare krav, nämligen antingen (1) vara del av ett hållbart kretslopp eller också (2)vara helt utan miljöpåverkan, helt miljöneutralt, helt utanför ekosystemens kretslopp.

Vi kan endast ta så mycket energi och materia från jorden som naturen förmår återskapa (med människans hjälp). När nya effektiva miljötekniska uppfinningar gör det möjligt att både ta och återställa en större mängd resurser än tidigare samt utvinna mer värde ur en begränsad mängd resurser, kan en viss ökning av BNP ske. Ekonomin frikopplas då relativt ekosystemen men är fortfarande strikt begränsad av utvecklingstakten av miljöteknik. Dagens miljöteknik kommer överhuvudtaget inte i närheten av den effektiviseringsgrad som skulle krävas för att BNP ska kunna fortsätta växa med dagens takt!

Men även om människan vore extremt uppfinningsrik och utvecklade miljöteknik hundratals gånger snabbare än idag skulle tillväxt i bemärkelsen årlig ökning av BNP på X % vara ohållbart på sikt! Effektiviseringar, återvinningssystem och resurstvinnande teknik handlar om att få ut mer ur någonting som är begränsat. Det är visserligen möjligt, men det går långsammare och långsammare tills ett visst gränsvärde nåtts där vi utnyttjar och använder ett givet systems resurser maximalt effektivt. Effektiviserande miljöteknik kan i bästa fall ge oss en en ständigt sjunkande tillväxt. Exempel: [År 1: BNP +2%], [År 2: BNP +1,5 %], [År 3 BNP +0,75 %] osv. Har vi riktig tur, är kreativa och uppfinningsrika, samt spelar våra kort rätt kan alltså tillväxt som asymptotiskt närmar sig noll vara en tänkbar form av ”hållbar tillväxt” på kort sikt.

Jorden består av en begränsad mängd materia och en ännu mer begränsad mängd för människan användbar materia. Dessutom verkar införskaffandet av materiella ting ha en avtagande marginalnytta vilket gör att en ständigt ökad efterfrågan på sådana produkter inte kan ligga till grund för framtidens ekonomi. Enda hållbara sättet att hålla en stabil tillväxttakt är att skapa produkter som är absolut frikopplade från den materiella ekonomin, dvs. helt miljöneutrala immateriella produkter. Som jag förklarat i tidigare bifogat dokument ”framtidens utmaningar” finns inte sådana produkter. Kunskap, information och tjänster är begränsade av produktions- och konsumtionstiden och kan inte därför likt materiella produkter köpas och staplas på hög på bakgården. Tjänstesektorn är till stora delar ett nollsummespel med dygnets 24 timmar och kan därför inte öka produktiviteten på sikt!

Vill socialdemokraterna satsa på ”hållbar tillväxt” är det oerhört viktigt att specificera vad som avses och hur det är tänkt att gå till. Min fråga till programkommissionen lyder: Hur är ekvationen ”hållbar tillväxt” tänkt att gå ihop? Vilken av följande definitioner av ”hållbar tillväxt” antar ni?

Med ”Hållbar tillväxt” avses att mer miljövänliga aktiviteter i samhället ska öka i takt med att mer miljöfarliga minskas. Detta är möjligt att göra på ett hållbart sätt inom ramen för en jämviktsekonomi men förtjänar knappast att kallas ”tillväxt”. När begreppet ”tillväxt” används utan tydliga preciseringar syftar man på BNP, inte på enskilda sektorer. Är det detta som avses måste begreppet ”hållbar tillväxt” definitivt bytas ut/förtydligas/preciseras.

Med ”Hållbar tillväxt” avses att tillväxt endast accepteras i den mån ny teknik möjliggör ökad konsumtion och produktion utan att vi ökar påfrestningarna på ekosystemet och utan att förbruka ändliga resurser. Denna relativa frikoppling av ekonomin innebär att BNP kan fortsätta öka, men i en allt långsammare takt tills vi nått nolltillväxt. Är det detta som avses måste programmet förtydligas så alla förstår att det inte rör sig om exponentiell tillväxt utan om en ständigt avtagande tillväxttakt!

Med ”Hållbar tillväxt” avses att den del av ekonomin som ska ökas måste vara ”hållbar” i bemärkelsen vara helt utan miljöpåverkan, helt miljöneutral, helt utanför ekosystemens kretslopp. Det innebär att tillväxt måste ske i ”immateriella” sektorer som tjänstesektorn. Eftersom tjänstemarknaden är ett spel med dygnets 24 timmar kan denna sektor omöjligen utgöra någon tillväxtmotor om vi inte arbetar mer, hårdare och längre. Detta är dock ohållbart på sikt. Dels kommer stressen och utbrändheten öka och dels löser vi inte grundproblemet: Var ska samhällets tillväxtmotor ligga när vård, skola, omsorg, frisörer, orkestrar, servitörer och datorspelsutvecklare inte förmår spela, klippa, servera, undervisa, vårda och programmera snabbare? Svaret lyder: den enda stabila tillväxtmotorn är industrin; den materiella produktionen. Och i den sektorn kan som sagt en stabil tillväxttakt som också är hållbar aldrig vara möjlig på sikt.

Avslutningsvis, du skrev ”det finns inget som säger att tillväxt alltid måste bygga på klimat- och miljöförstörande faktorer”. Du har fel,med ovanstående sagt kan vi bortom allt rimligt tvivel dra slutsatsen att tillväxt i bemärkelsen ständig exponentiell ökning av BNP där BNP ökar med ett godtyckligt tal X procent (X > 0) årligen, alltid måste bygga på ökat materiellt resursuttag vilket är, om inte direkt miljöförstörande i bemärkelsen att omgivande ekosystem förgiftas och förstörs, så åtminstone ohållbart på sikt i bemärkelsen att det exponentiellt ökande resursuttaget urholkar ekosystemen, jordens och människans livsförutsättningar.

Så, för världens, Sveriges och partiets framtid: svara på VAD som avses med ”Hållbar tillväxt”, VAR denna hållbara tillväxt ska äga rum samt HUR denna ”hållbara tillväxt” ska kunna ske, både i teorin och praktiken. Detta är mänsklighetens, Sveriges och partiets största framtidsfråga.

Mvh
Samuel

Nu inväntar jag med spänning nästa svar!

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *