Skolans struktur förmedlar konservativa värden!

Det är inte innehållet som förmedlar värden utan formen. Det spelar ingen roll hur mycket skolan pratar om demokrati, elevinflytande och kunskap om inte formen förmedlar demokratiska värden, skapar öppenhet samt förmedlar en positiv attityd till egna initiativ och lärande. Barn lär sig inte främst innehållet skolan försöker förmedla utan de budskap skolans miljö, arbetssätt och strukturer indirekt förmedlar.

Det elever lär sig av skolans form är kortfattat att följa tider och arbetsscheman någon annan bestämt, att sluta känna efter och lyssna på sitt inre, att pressa sig till att genomföra en mängd olika aktiviteter på beställning, att det finns ett rätt svar på alla frågor som någon annan bestämt, att kunskap är någonting som intas passivt på en lektion och spottas ut aktivt på ett prov, att auktoriteten alltid har ensamrätt på att göra värdeomdömen, att ingen rättssäkerhet finns (eleven kan aldrig överklaga), att lärarens tolkning är den enda rätta (du får tycka vad du vill, men bara inom vissa ramar, annars får du sämre betyg), att somliga personer är mer värda än andra, att bara vänster hjärnhalva och vissa specifika egenskaper staten bestämt är värdefulla och räknas.

Resultatet av detta är katastrofalt. Elever får dåligt självförtroende och mår allt sämre. Mer än en i varje klass skär sig själva, 10 % av våra barn och unga uppskattas ha någon psykisk störning, 7 % av alla flickor och 4 % av alla pojkar har försökt ta livet av sig. Det sorliga med alltihop är att alla som arbetar i skolsystemet i grunden vill väl. Det finns ingen lärare som aktivt vill förklara för eleverna att deras egna intressen och viljor är värdelösa och att deras värde ligger i deras prestationer. Men formen och systemet talar mycket tydligt och starkt till eleverna.

De tre mest gammaldags formerna inom skolan som fortfarande lever kvar är katederundervisning, prov och närvaroplikt.

Katederundervisning utgår från en felaktig kunskapssyn och innebär att läraren fungerar som en jultomte med säcken full med kunskap som elever tacksamt ska ta emot när läraren kastar ut säckens innehåll över klassrummet. Denna undervisningsform innebär att läraren tvingar på eleverna svar på frågor eleverna aldrig ställt själva, inskränker elevernas fria vilja och stjäl deras tid. Lyder inte eleverna kan läraren ge omedelbara samt långsiktiga repressalier genom att frysa ut elever ur en social gemenskap (utvisning, eller kvarsittning) eller förstöra elevernas framtid (sätta dåliga betyg).

Det andra är proven. Prov är något som sker i ett instängt klassrum, avskärmat från verkligheten, hjälpmedel och all övrig kommunikation. Prov testar faktamemoreringsförmågan under tidspress och tvingar alla elever, oavsett primär inlärningsstil, arbetstempo och intresse att anpassa sig till samma ämne och samma start- och sluttid.

Det tredje är skolplikten. Skolplikten är delvis ett uttryck för tanken på allas rätt till utbildning. Ingen skulle kunna hålla sina barn hemma i arbete på gården. Men den är också en rest från industrisamhället där skolans främsta uppgift var att lära elever lyda order och beta av uppgifter på löpande band. Det gällde att lära sig att omedelbart avsluta det man håller på med för att byta aktivitet och starta med nästa moment. Eleverna följer upphackade scheman, byter mellan 5-10 lektioner, ett antal olika arbetssätt under lektionerna samt byter lokaler varje dag. Allt för att lära sig att snabbt och effektivt byta arbetsmoment enligt kommando i en fabrik.

Vårt moderna kommunikationssamhälle har helt andra villkor och behöver inte likriktade allmänbildade elever som kan spotta ur sig information och arbete på beställning. Okreativa människor som lärt sig lyda order och följa strömmen är dåligt för Sverige. Skolan måste sluta producera och premiera faktamemoreringsmaskiner. Detta har de flesta enskilda lärare förstått och försöker därför efter bästa förmåga göra innehållet mer modernt. Men det hjälper inte långt när formen och systemet förmedlar rakt motsatta budskap.

Det här inlägget postades i Skolan. Bokmärk permalänken.

En kommentar till Skolans struktur förmedlar konservativa värden!

  1. Pingback: Utbildningspolitik « Stenskott

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *