analysokonsult

 

Under senare år har en växande skara nyateister börjat anklaga religioner för att bestå av skadliga vanföreställningar som gör livet sämre i vardagen för människor och skapar krig och orättvisor i världspolitiken. De irrationella människor som förnuftet och vetenskapen till trots fortsätter tro, de bör noga hållas borta från skolor, offentliga rum och politik, de bör förvisas till sina privata kammare.

Denna verklighetsbeskrivning där religiös tro ställas mot vetande, subjektiva upplevelser mot det objektivt sanna och Gud mot vetenskapen, den bygger på ett fundamentalt missförstånd om vad religion handlar om.

I denna föreläsning fördjupar vi oss i religionens existentiella mening och funktion och fundera över varför myter, riter och tron på något större uppkommer i olika former i alla samhällen. Vilken plats kan och bör religionen ha i det moderna samhället?

Jag har rest runt till många skolor och kyrkor och haft denna föreläsning. Den lämpar sig väl somfortbildning av religionslärare, fördjupning inom religionsundervisningen, diskussionsunderlag för konfirmander eller samtalskvällar i kyrkan.

Föreläsningen har varit mycket uppskattad.

Ladda ner informationen som PDF