analysokonsult

 

Gör skolan större skada än nytta?

 


Det är ett mirakel att nyfikenheten kan överleva den formella utbildningen
                                                              Albert Enstein

Eftersom vi vet att vi inte kan lära ett barn allting är det bäst att lära det att lära sig själv.
                                                                         Brooks Adams, 1879

 Människan är som bäst när hon grips av samma allvar som barnet när det leker
                                                             Herakleitos 

Det jag hör glömmer jag. Det jag ser kommer jag ihåg. Det jag gör förstår jag.
                                                                 Kinesiskt ordspråk

Skolan skulle handla mindre om förberedelser inför livet och vara mer som livet självt
                                                      John Dewey

Ingenting är så förvånande i utbildning som den mängd okunnighet som samlats i form av värdelös fakta!
                                                               Henry B. Adams

 

En föreläsning på ca 2h där jag undersöker skolans syfte, hur väl skolan lever upp till sitt syfte och vad vi skulle kunna göra annorlunda. Jag har haft föreläsningen vid flera tillfällen, den har varit mycket uppskattad.